Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo

Jesteśmy firmą budowlaną o profilu elektrycznym i ogólnopolskim zasięgu. Oferujemy pełen zakres usług w obszarze budownictwa ogólnego, które jest jednym z obszarów naszej działalności. Potencjał spółki umożliwia nam realizację wielu projektów równocześnie. Nasza oferta obejmuje generalne wykonawstwo budynków użyteczności publicznej, budownictwa komercyjnego, przemysłowego, obiektów specjalnych, sieci i systemów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych. Zapewniamy kompleksową obsługę na wszystkich etapach procesu budowlanego. Korzystamy z własnego biura technicznego i proponujemy naszym Klientom optymalne rozwiązania technologiczne.

Kluczowym obszarem projektów realizowanych przez BUDINTECH stanowi sektor Obronności Państwa. Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowany personel oraz specjalistyczna wiedza techniczna i znajomość wymogów normatywnych w tym zakresie sprawiły, że BUDINTECH należy do grona firm wyspecjalizowanych w projektowaniu oraz kompleksowej realizacji obiektów, systemów i instalacji o przeznaczeniu obronnym.

Firma BUDINTECH posiada niezbędne uprawnienia wymagane przy projektowaniu i realizacji obiektów specjalistycznych, w tym w szczególności:
 • koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia (klauzula TAJNE, NATO SECRET, SECRET EU)
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia (klauzula POUFNE)
 • Akredytowany System Teleinformatyczny
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac dla sektora MON posiadają odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa (o klauzuli TAJNE, NATO SECRET i SECRET EU), dopuszczające ich do prac wymagających dostępu do informacji i obiektów niejawnych.

Jako Generalny Wykonawca specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji następujących obiektów i systemów:
 • budowa, przebudowa i rozbudowa budynków użyteczności publicznej i obiektów specjalnych
 • kompleksowe systemy zabezpieczenia technicznego
 • systemy infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej kompleksów
 • systemy integracji sieci i instalacji
 • obiekty przetwarzania danych typu Serwerownie i Data Center
 • obiekty szkoleniowe, trenażery, symulatory
 • kancelarie tajne, kryptograficzne i pomieszczenia łączności specjalnej
 • jawne i niejawne sieci komputerowe, telekomunikacyjne i łączności przewodowej