Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Od początku swojej działalności firma BUDINTECH rozwija usługi dla sektora elektroenergetycznego.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na realizację kompleksowych projektów dla branży elektrycznej. Wszystkie nasze rozwiązania są zgodne z najwyższymi europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Oferta BUDINTECH w branży prac elektrycznych dla budownictwa przemysłowego i ogólnego obejmuje:
 • linie kablowe niskiego i średniego napięcia
 • stacje transformatorowe wnętrzowe i napowietrzne
 • dostawa i montaż rozdzielnic SN i nN
 • montaż szynoprzewodów, instalacje siły, sterowania i gniazd wtykowych
 • instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacje oświetlenia terenów zewnętrznych i oświetlenia iluminacyjnego obiektów
 • instalacje odgromowe i wyrównawcze
 • instalacje zasilania awaryjnego
 • montaż agregatów prądotwórczych
 • instalacje zasilania gwarantowanego UPS
 • instalacja zasilania urządzeń serwerowni
 • zasilanie i montaż linii technologicznych
 • instalacje przeciwwybuchowe

Ponadto świadczymy specjalistyczne usługi dla sektora budownictwa specjalnego na potrzeby Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych Służb, które poza standardowymi rozwiązaniami w zakresie instalacji elektrycznych obejmują:
 • wykonywanie instalacji ochrony zapobiegającej przechwyceniu emisji ujawniającej
 • montaż zabezpieczeń elektromagnetycznych wydzielonych pomieszczeń specjalnych
 • montaż urządzeń klasy TEMPEST w sieciach i liniach zasilających
 • wykonywanie przejść i przepustów falowodowych
 • wykonywanie separowanych tras kablowych i linii zasilających
 • kompleksowe wykonywanie Kancelarii Tajnych, Kryptograficznych i Międzynarodowych
 • budowa infrastruktury na potrzeby Centrum Dowodzenia (TOC, JOC)
 • wykonywanie instalacji na potrzeby symulatorów treningowych i obiektów szkoleniowych