Serwis

Serwis

Posiadamy mobilny serwis techniczny wspierany przez zespół wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, zapewniający stały nadzór nad budynkiem i jego instalacjami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługi serwisowe realizujemy w ramach umów długoterminowych, jak również jednorazowych zleceń. Dysponujemy wiedzą i niezbędnym sprzętem do wykonywania szerokiego spektrum prac serwisowych.

Nasza oferta serwisowa obejmuje:
  • kompleksowe utrzymanie obiektów we wszystkich branżach i systemach z uwzględnieniem stałej opieki technicznej i czasem reakcji na zgłaszane problemy od 2 godzin
  • okresowe przeglądy techniczne - gwarancyjne i pogwarancyjne - instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym agregatów prądotwórczych, zasilaczy UPS, rozdzielni w układach Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR)
  • okresowe przeglądy techniczne - gwarancyjne i pogwarancyjne - instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym agregatów chłodu, central wentylacyjnych, kotłowni, systemów freonowych i glikolowych
  • okresowe przeglądy techniczne - gwarancyjne i pogwarancyjne - instalacji i urządzeń teletechnicznych, w tym automatyki budynkowej, AKPiA, systemów sygnalizacji pożaru, systemów gaszenia gazem, systemów ochrony technicznej
  • bieżące naprawy, usuwanie usterek i wymiana materiałów eksploatacyjnych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
  • modernizacje systemów i instalacji polegające na wdrażaniu urządzeń i systemów najnowszej generacji
  • wykonywanie badań, testów, pomiarów urządzeń i instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
  • wykonywanie kompleksowych przeglądów serwisowych i konserwacji obiektów infrastruktury specjalnej wymagającej dostępu do informacji niejawnych