Systemy Automatyki

Systemy Automatyki

Specjalizujemy się wykonywaniu systemów automatyki w celu zapewnienia naszym klientom spójnego i bezpiecznego kontrolowania przebiegu procesu produkcyjnego oraz funkcjonowania wszystkich elementów bytowych budynków. Nasza kadra inżynierska projektuje, programuje i dostosowuje do indywidualnych potrzeb użytkownika instalacje w zakresie:
  • Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS - Building Management System)
  • automatyki przemysłowej (oprogramowanie sterowników PLC, SCADA)
  • integracji i nadzoru systemów bezpieczeństwa
  • instalacji zarządzania i monitoringu systemów elektroenergetycznych, sanitarnych, bezpieczeństwa pożarowego
  • sterowanie klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem (instalacje HVAC)
  • instalacji AKPiA kotłowni, układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych

Przy każdej realizacji naszym celem jest takie zaprojektowanie i wykonanie systemu BMS, aby zapewniał energooszczędność, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowników obiektu, łatwość eksploatacji i nadzoru obiektu, bezpieczeństwo oraz możliwość rozbudowy. Systemy automatyki i BMS realizujemy między innymi na bazie urządzeń i oprogramowania firm partnerskich Siemens i Schneider Electric.